Các thành viên clb câu cá tràng an đoạt các giải

Các giải thi câu cá mà các hội viên của CLB câu cá Tràng An đã đạt được các thành tích xuất xắc của câu lạc bộ ở các giải thi câu cá chong nược cũng như quốc tế.

thành viên CLB câu cá tràng an

các thành viên Clb Tràng an

các thành viên Clb Tràng an

Cửa hàng mồi câu cá rô phi đoạt giải con cá to nhất giải giao lưu quốc tế tràng an. Đinh văn hùng.

##Cửa hàng mồi câu cá rô phi đoạt giải

##thành viên CLB câu cá Tràng An

##hùng taxi đoạt giải ba hội câu tay miền bắc

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An

##Hội viên CLB câu cá Tràng An