Cách làm mồi câu cá ngạnh sông hiệu quả cao

Cách làm mồi câu cá ngạnh sông hiệu quả cao. Cá ngạnh là một loại cá ăn tạp, để câu chúng cũng đơn giản và cũng không khó lắm. Ở  hà nội tôi hay đi câu cá ngạnh ở hai địa điểm. Cầu long biên. Cầu đuống.

Cách câu cá ngạnh sông

mồi câu cá ngạnh sông hùng taxi

mồi câu cá ngạnh sông hùng taxi

Cách câu cá ngạnh sông rất đơn giản, các bạn có thể câu bằng chuối tiêu, chuối cau, hay thông dụng và tiện nhất là bạn câu cá ngạnh bằng mồi giun, con giun bạn cũng có thể làm mồi câu cá nheo hay mồi câu cá trê nữa.

Tôi thường câu ngạnh, khi nước lũ về, hoặc khi sông đuống, sông hồng, nước cao và chảy mạnh, và tôi hay câu cá ngạnh ở những chỗ nước hơi xoáy. Những điểm đó là những chỗ câu thích hợp nhất để câu ngạnh.

Các bạn muốn hỏi thêm về cách câu cá ngạnh, và kinh nghiệm câu các loại cá khác. Bạn hãy bấm vào đây. Mồi câu cá, để xem những kỹ thuật câu cá, chi tiết cho từng loại cá khác nhau.

Cách làm mồi câu cá ngạnh sông hùng taxi

Mồi câu cá ngạnh hùng taxi

Mồi câu cá ngạnh hùng taxi