Hồ câu anh em kim chung đông anh thả chép 28.11.2016

Hồ câu cá giải trí anh em kim chung đông anh thả chép 28.11.2016, địa chỉ hồ câu anh em ở kim chung đông anh hà nội, cá chép bồi nhìn đẹp và óng ả. Anh em nào ở khu vực đông anh qua đánh xem lanh thế này mai đánh ăn luôn, cứ mồi câu cá chép chuẩn đánh không phải nghĩ, lên câu bềnh đồ nhỏ đánh cá không bị chợn. Các cụ xem thêm hồ hương thắng thả chép hồ víp ngày 28.11.2016.

Hồ anh em bồi chép 28.11.2016