Hồ câu cá Phương Tâm lạc thị hà nội

Hồ câu cá Phương Tâm lạc thị hà nội hồ này chính là hồ câu bằng ngày xưa sau 8 tháng đóng cửa, ngày 1 tháng 1 năm 2016 hồ câu bắt đầu mở cửa lại đổi tên và đổi chủ mới lấy tên là hồ câu cá phương tâm, vì tên ông chủ hồ là Tâm số DĐ của hồ 0987710118, đến khai trương hồ câu PHƯƠNG TÂM cửa hàng mồi câu cá rô phi hùng taxi cũng đến trung vui cùng hồ câu.

Khai trương hồ câu cá phương tâm

Khai trương hồ câu cá phương tâm

Khai trương hồ câu cá phương tâm

Hồ câu cá này có mực nước vừa phải từ 1.5m khoang cảnh rộng rãi và thoáng mát, sau 4 giờ vật nhau anh hùng cửa hàng mồi câu cá diếc đã kéo được những em này nên bờ.

Câu cá tại hồ câu PHƯƠNG TÂM

Câu cá tại hồ câu PHƯƠNG TÂM

Câu cá tại hồ câu PHƯƠNG TÂM

Sau ngà khai trương giá hồ câu giảm xuống còn 300k 4h chiến, lượng cá chủ hồ cũng bồi nhiều trắm cỏ từ 4 đến 6kg trắm đen từ 7 đến 10kg. và rất nhiều cá chép.