Hồ câu đắc long thả 22 trắm đen chép ngày 24.11.2016

Nay hồ câu cá giải trí đắc long xuống thêm 2 ta chép từ 3 kg đến 5 cân và hai mươi hai con trắm đen từ 6 cân điện tử 8kg thứ năm ngày 24 tháng 11-2016 Mong quý khách đến ủng hộ. Địa chỉ hồ đắc long ở hoài đức hà nội, anh em nào gần đến câu ủng hộ nhà hồ. thông tin và vị trí câu ở hồ tôi chưa lắm rõ lắm anh em nào đã câu ở hồ những điểm nào cá hay lên olô cho tôi, để bảo anh em đánh cho hiệu quả, mai làm mồi câu cá chép đánh luôn là ok luôn. Các cụ xem thêm hồ câu phương tâm thả chép ngày 24.11.2016.

Hồ đắc long thả chép trắm đen 24.11.2016