Hồ câu đầm Giếng Thả 6 tạ Chép ngày 26/9

Ngày 26/9 hồ câu Đầm Giếng vừa thả 6 tạ chép phục vụ anh em. Dưới đây là video thả cá nhé.

=>> Mồi câu cá chép phục vụ anh em

=>> Địa chỉ Hồ Câu Đầm Giếng

Hôm nay 26/9 hồ đầm giếng thả 6 tạ chép, kính mời các cần thủ đến ủng hộ

Người đăng: Hồ Câu Đầm Giếng vào 26 Tháng 9 2017