Hồ câu đầm Giếng Thả 6 tạ Chép ngày 26/9

Ngày 26/9 hồ câu Đầm Giếng vừa thả 6 tạ chép phục vụ anh em. Dưới đây là video thả cá nhé.

=>> Mồi câu cá chép phục vụ anh em

=>> Địa chỉ Hồ Câu Đầm Giếng

https://www.facebook.com/tinh.nguyenhuu.737/videos/1419794674800304/