Hồ câu hương thắng thả cá nheo ngày 16.11.2016

Thứ 4 ngày 16/11 nhà hồ xuống 733 kg nheo thả hồ con 316 kg hồ to 417kg để các cụ đổi món xem sao ĐT 0989998037, hiếm hồ câu cá mà thả cá nheo. Vì một số cần thủ cũng không thích ăn cá da trơn, số cá hồ chỉ chụp ảnh nên tôi không biết số lượng cá có thật không, nhưng hồ cũng hay bồi cá đều đặn. Anh em làm mồi câu cá nheo đánh xem sao. Các cụ xem thêm hồ sông hồng gia lâm thả chép đẹp 14.11.2016.

Hương thắng thả nheo 16.11.2016

##hồ hương thắng thả cá nheo