Hồ câu hương thắng thả chép hồ vip ngày 28.11.2016

Hồ câu cá hương thắng thả chép hồ vip ngày 28.11.2016, số cá chép thả đẹp và quay video lên cũng được.Anh em nào muốn câu chép làm mồi câu cá chép đến mà đánh địa chỉ ở hoài đức hà nội. Chỉ đánh một bờ hồ nhỏ cũng đặc cá nhưng thấy một số anh em bảo, cũng rụng răng nhiều. Các cụ xem thêm về bài viết Chuyến đi câu phượt xuyên vùng cao của hùng taxi.

Hồ vip hương thắng bồi chép 28.11.2016