Hồ câu Mạnh Hùng bồi 192kg em trắm chép 28/9/2017

Ngày 28/9/2017 Hồ câu Mạnh Hùng bồi cho anh em 192kg trắm chép. Anh em tới và ủng hộ hồ nha. Anh em đi nhớ mang cái rỏ to chút nha :))

=>> Xem thêm: Mồi câu trắm cỏ, Mồi câu cá chép hồ

Video Bồi Cá Hồ Câu Mạnh Hùng

Xem thêm: Hồ câu Nguyễn Đại (Vĩ Đại) up chép đẹp cho các bác 29/9/17