Hồ câu Nguyễn Đại (Vĩ Đại) up chép đẹp cho các bác 29/9/17

Hôm qua Hồ Câu Nguyễn Đại thả Chép đẹp cho các cụ câu cá. Chép đi ăn mau nên các cụ có thể tới câu ngay đk nhá. Nếu cụ nào muôn săn chép thì điện thoại cho Hùng Taxi. Làm ngay một ổ mồi câu cá chép xuống triển luôn thôi.

Video thả cá hồ câu Nguyễn Đại