Hồ câu Phương Tâm bồi trắm ngày 2/10/017

Tối 2/10/017 hồ câu cá phương tâm bồi cho anh em 325 kg trắm trắng 4-5-6-7 kg. Anh em chuẩn bị súng ống xong chưa. Chuẩn bị chiến thôi.

=>> Các cụ xem thêm: Hồ câu Phương Tâm bồi 35 em Trắm Đen 28/9/2017

=>> Xem thêm: Mồi câu trắm cỏ

Hình ảnh cá trắm hôm thả cá