Hồ câu thành công bồi rô trắm cỏ ngày 2.6.2016

Hàng lại về hôm nay 2/6, hồ câu cá thành công, lại bồi tiếp trắm trắng và rô phi để phục vụ niềm đam mê của các bác cần thủ ạ. Trắm từ 3/5 cân rô từ 1,5 /2 cân ạ, Anh em làm mồi câu cá trắm cỏ chiến thui, các cụ xem thêm về. Hồ câu anh em bồi 4 tạ trắm cỏ ngày 1.6.2016.

Hồ thành công bồi chân dài rô phi 2.6.2016

##Thành công bồi trắm rô phi