Hồ câu tuấn anh đại ánh thả 30 em đen 1.12.2016

Hôm nay thứ năm Hồ Câu cá Tuấn Anh bồi 30 em trắm đen 6,7,8 kg 1 em phục vụ ae câu cuối tuần ạ địa chỉ – thôn Vĩnh thịnh – xã đại áng – huyện thanh trì hn 0915410377. Hai hồ cạnh nhau đều thả hàng đen anh em nào đánh hồ nào thì đánh thông tin hồ thả cá chúng tôi đăng. Là hoàn toàn đúng sự thật, để tránh sự trùng lập về nội dung chúng tôi dừng inde từ bây giờ. Anh em xem về các hồ bồi cá trực tiếp trên kênh luôn. Các cụ xem thêm về mồi câu cá trắm đen. hồ phương tâm lạc thị thả 30 trắm đen ngày 1.12.2016.

Tuấn anh bồi trắm đen 1.12.2016

##Hồ tuấn anh bồi trắm đen 1.12.2016