Hồ câu tuấn anh lạc thị thả trắm cỏ ngày 28.11.2016

Hôm nay thứ hai 28/11 Hồ Câu cá Tuấn Anh bồi 3 tạ trắm to 5,6,7 phục vụ ae câu đầu tuần ạ địa chỉ thôn Vĩnh thịnh xã đại áng huyện thanh trì hn Đang trên đường! (0915410377). nắng đẹp hai ông phương tâm với ông tuấn anh bồi trắm, bê con cá vãi lồn cười toàn thấy răng, hồ cũng chịu khó bồi cá số cá cũng khá nhiều anh em qua câu ủng hộ nhà hồ, cú mồi câu cá trắm mà đánh. Anh em xem thêm hồ câu phương tâm thả trắm cỏ ngày 28.11.2016.

Hồ tuấn anh bồi trắm ngày 28.11.2016

##hồ câu tuấn anh bồi trắm 28.11.2016