Hồ sông hồng gia lâm thả chép đẹp ngày 14.11.2016

Hồ câu cá sông hồng hôm nay ngày 14/11 ơn trời cậu lại về hồ câu, chép cực to vậy kính mời các cần thủ tới bắt hộ về xin cảm ơn. Các anh em cần thủ đã ủng hộ nhà hồ, số cá hồ này thả là thật, anh em nào đến ủng hộ cho nhà hộ, có gì đâu một là đóng họ, hai là họ đóng cứ mồi câu cá chép hồ mà đánh. Các cụ xem thêm hồ câu văn sơn xuân mai thả trắm chép ngày 15.11.2016.

Sông hồng thả chép đẹp 14.11.2016