Niềm đam mê súng hơi súng thể thao đẹp của tiệp

Niềm đam mê súng hơi súng thể thao đẹp của tiệp. Nhà nước ra quyết định thu hồi vũ khí cháy nổ vào năm 2004, niềm đam mê săn bắn của một số nam nhi, bị mất sân chơi, lý do là vì. Đã sẩy ra rất nhiều vụ dùng vũ khí trái phép, gây nên nhiều vụ việc đau thương, ảnh hưởng đến an ninh xã hội. súng hơi hay còn gọi là súng bắn chim bắn đạn chì, bây giờ cũng bị cấm theo.

Súng thể thao bắn đạn chì

Súng thể thao

Súng thể thao

Tôi đam mê bắn chim câu cá từ nhỏ. Từ ngàn xưa, săn bắn hái lượm là để sinh tồn, bây giờ thì thành thú chơi chỉ cần được nhìn khẩu súng hơi của tiệp, hay khẩu súng thể thao là mê, nhìn mà không chán, nhưng bây giờ phải gác súng bỏ thú chơi. Cũng cảm thấy chán nản, và buồn. Nhưng phải chấp hành thôi. Những buổi đi săn thật vui biết bao.

Súng hơi thể thao tiệp 631

Súng hơi thể thao của tiệp 631

Súng hơi thể thao của tiệp 631

Những ngày đi săn chim thông đêm thông ngày thông tháng, bây giờ chim và thú rừng cũng cạn kiệt hết rồi bắn được bao nhiêu đâu, những thánh bẫy chim bằng lưới và những cách bẫy khác mới tận diệt. Chim đâu bắn bây giờ. Súng hơi thể thao vứt xó, thú chơi tan tành chán nản quá.

Anh em xem thêm về bài viết, giải thi câu mở rộng hồ câu sông quê, mồi câu cá chép hồ, mồi câu cá trắm cỏ hiệu quả nhất, phao câu cá.