Hồ câu cá thắng lợi thả chép ngày 22.11.2016

Hồ câu cá thắng lợi thả chép ngày 22.11.2016, Địa chỉ hồ thắng lợi ở ngi tàm khách sạn thắng lợi anh nào gần hồ đến ủng hộ nhà hồ, hồ nhỏ cũng dễ câu, có nhiều trôi củ. Các cụ làm mồi câu cá chép đánh xem sao. anh em xem thêm hồ câu cá kè đá thả 650kg trắm chép ngày 23.11.2016.

Thắng lợi bồi chép 22.11.2016