Hồ câu Tư Nguyễn Bồi cá 5/10/017

Tiếp tục cập nhật  các hồ câu mới bồi cá cho các cụ đam mê câu cá. Hôm nay, hồ câu Tư Nguyễn bồi 300 kg : chép 3-6kg/con phục vụ các cụ đây ạ. Số điện thoại của chủ hồ: 0982127077
=>> Xem thêm: Mồi câu cá chép hiệu quả

Hồ câu Thiên Minh thả gần tạ Rô 3/10/07

Một số hình ảnh hồ câu tư nguyễn thả cá