Hồ câu Hoa Phượng thả trắm đen và chép 5/10/17

Hôm nay ngày mùng 5/10 hồ câu Hoa phượng thả 80kg trăm Đen từ 5kg – 7kg với 55kg ca chép từ 3kg trở lên kính mong các cần thủ đến câu ủng hộ nhà hồ xin chân thành cám ơn.

Địa chỉ: Quảng trường sông công Phô Yén, Bac Thai, Vietnam

Điện thoại 097 840 81 80

=>> Xem thêm: Mồi câu trắm đên hiệu quả
=>> Xem thêm: Mồi câu cá chép hồ

Hồ câu Phương Tâm bồi 35 em trắm đen 5/10/07

Hồ câu Tư Nguyễn Bồi cá 5/10/017

Một số hình ảnh thả cá hồ câu Hoa Phượng