Hồ câu Đầm Sòi thả cá Lăng 800kg 3/10/17

Dựa trên thông báo của chủ hồ như sau:

Đầm Sòi Hồ Câu xin thông báo!
Do một số các chị các em giúp việc của các cụ điện thoại tới hồ và yêu cầu nhà hồ thả cá Lăng để đổi vị cho bữa nhậu của các cụ. Hồ thỉnh giáo theo yêu cầu trên và bồi cá vào thứ ba ( 3.10.2017) với số lượng 800kg vậy thông báo để các cụ còn chuẩn bị mồi, thính cho tốt ( nhớ là phải có máu bò hay tiết dê để trộn thính nhá ???)

=>> Xem thêm: Địa chỉ hồ câu Đầm Sòi

Để câu cá Lăng hiệu quả: Cụ xem bài viết này nha Mồi câu cá Lăng

Một số hình ảnh thả cá hồ câu đầm sòi