Hồ câu Thiên Minh thả gần tạ Rô 3/10/07

Gần 2 tạ Rô đầm xanh mướt ngọt thịt đã về Thiên Minh các bác nha ))

Xem thêm: Địa chỉ các hồ câu mới bồi cá

Xem thêm: Mồi câu cá rô phi

Hình ảnh thả cá hồ câu Thiên Minh