Hồ câu hương thắng bồi 400kg trắm ngày 18.8.2016

Hồ câu cá hương thắng bồi 400kg trắm ngày 18.8.2016, hồ câu bồi vào hồ to, hồ 200 số lượng là 4 tạ, không quay video nên không chính xác lắm, anh em nào hay câu ở đó xem bài viết này, xem hồ cá bồi thật hay không, thì bảo anh em biết, như thời tiết này ngày mai có mưa rào và sấm sét, lượng nước mưa xuống sẽ dung hòa nước con cá sẽ đi ăn ngay ngày mai luôn, nên có thể câu được trắm luôn, cứ làm mồi câu cá trắm hồ chuẩn thì không phải nghĩ. Anh em xem thêm về hồ câu sông hồng gia lâm bồi chép ngày 18.8.2016.

Hồ hương thắng thả hồ 200 trắm

##Hồ hương thắng thả cá 18.8.2016