hồ câu cá ông ngọ thôn vạn phúc thanh trì

hồ câu cá ông ngọ thôn vạn phúc thanh trì hà nội, hồ câu ông ngọ hồ bé dễ câu nước cũng xạch, có hai hồ con thông nhau, diện tích chưa được một mẫu, không có cá to, nhưng câu rất rễ, thích hợp với những người cao tuổi và người mới đi câu.

được cái cá ở hồ này ăn rất ngon, vì hồ lấy cá về và cho ăn rau cỏ linh tinh cá không to nhưng ăn được, mồi câu cá chép hùng taxi đã câu ở đây, cá không nhiều nhưng, do hồ bé quá nên câu vẫn nên đều đều.

Hồ câu cá ông ngọ vạn vúc thanh trì hà nội

Cá ở hồ câu ông ngọ

Cá ở hồ câu ông ngọ

Giá câu ở hồ hiện tại là 300k một ca câu, hồ có nhiều cây nên rất mát khi câu vào mùa hè, hồ này mà thả nhiều cá thì chỉ sau một ngày là câu hết sạch, người câu ở đây không đông ngày có vai ba cần, nên thích hợp với những người mới đi câu cá.

Bạn chỉ cần làm mồi câu cá trắm cỏ đơn giản cũng có thể câu được cá tôi làm mồi câu cá rô phi mà cá trắm chép vẫn ăn vù vù, vì cá hồ đói ít người câu, chủ hồ không chịu bồi cá mấy.

Nếu bạn câu loại mồi câu cá trôi trạm con nào to chỉ 4-5kg, nhưng cá trôi ở đây rất ngon, nhưng cá trôi ở đây rất khôn, và không có nhiều, chủ yếu hồ này thường bồi cá chép là chủ yếu.

Cá trôi tại hồ câu ông ngọ

Cá trôi hồ ông ngọ

Cá trôi hồ ông ngọ