Hồ câu sông quê thả cá ngày 14.11.2016

Thứ-2-14/11. Hồ Câu cá giải trí Sông Quê tiếp tục bồi cá 20 con trắm đen và 200kg. Trắm Cỏ 100kg Chép và nheo. Xin kính mời các cần thủ???, số cá hồ bồi là thật. Anh em thảm khảo để đánh xem sao, Lượng cá hồ bồi thường rất đa dạng các loại cá, nên cũng dễ câu địa chỉ hồ ở chùa quán tình long biên, Anh em làm mồi câu cá trắm đen đánh xem sao. Các thánh xem thêm hồ câu 419 lĩnh nam thả chép đẹp ngày 14.11.2016.

Sông quê bồi cá 14.11.2016

https://youtu.be/LD7HjPBZ_84